Dodáváme náhradní díly na všechny běžné:

  • Výtahy koulí ( Power Lift), zejména výtahová kola " Lift Wheel", lyžiny "Urethane Ball Track", spodní a horní soukolí "Lower & Upper Shaft" a řemeny  Dvojitý Klínový "Double V Belt" a drážkovaný "Poly V Belt"
  • Akcelerátory koulí řemeny, hnací kola "Front Driving Drum",  Motory
  • Elevátory koule ploché řemeny, řemenice, lopatky

Některé další součásti vracečů naleznete i v sekci náhradní díly, především pro výtahy koulí AMF (VIA)foto
Urethanové kolo pro výtahy koulí, unikátní tvar "V" pro nejlepší vytažení koule. Vhodné pro výtahy "Power Lift", typy Vantage, AMF, Brunswick, Sabim, Luxor, Switch, VIA, Xima, Zonda....

Aktuální cena: 2200 Kč bez DPH   
foto
Urethanová ližina pro výtahy koulí "Power Lift", typy Brunswick. Vysoká kvalita, dlouhá životnost.

Aktuální cena: 1890 Kč bez DPH   
foto
Dvojitý klínový řemen pro výtahy koulí "Power Lift", typy Vantage, AMF, VIA, Xima, Zonda.

Aktuální cena: 1400 Kč bez DPH   
foto
Plochý řemen pro výtahy koulí "Ball Elevator" (ve strojovně mezi stavěči) typy Schmid, Vilati, Vollmer.

Aktuální cena: 296 Kč bez DPH   
foto
Drážkovaný klínový řemen pro výtahy koulí "Power Lift", typy Brunswick, Sabim, Luxor, Switch.

Aktuální cena: 560 Kč bez DPH   
foto
Spodní ložiskové soukolí pro všechny typy výtahů "Power Lift", obsahuje jednosměrou spojku pro ochranu výtahu a koulí při větších rychlostech koulí než jsou otáčky výtahu....

Aktuální cena: 7930 Kč bez DPH   
foto
Horníní ložiskové soukolí pro všechny typy výtahů "Power Lift".

Aktuální cena: 5400 Kč bez DPH   
foto
Vidlice držící přední hnané kolo akcelerátorů koulí "Ball Accelerator", typy Brunswick, používáno i ke stavěčům Vilati a Schmid.

Aktuální cena: 985 Kč bez DPH