OLEJ NA DRÁHY SPRAY !!!SUPER CENA!!!

 • Snadná a rychlá aplikace na dráhy SPRAY
 • Lehký olej
 • Pouze pro ruční  použití vhodný pro komerční centra  
 • Cena množství spray 500 ml 
 • Aplikujte postřikem přímo na dráhu
 • Při práci používejte ochranné pomůcky (rukavice, brýle)
 • Uchovávejte mimo dosah dětí
 • Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal výrobku
 • Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
 • Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal výrobku
 • Nesměšujte s jinými čistícími prostředky
 • Používejte pouze v dobře větraných prostorách
Běžná cena:  235 Kč bez DPH
Aktuální cena: 210 Kč bez DPH
Ks
Fotografie:
foto