LDX ELITE H.D. 2+

!!!CENA PLATÍ POUZE PŘI MIN. ODBĚRU 2 ks, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDE ÚČTOVÁNA BĚŽNÁ CENA!!!
 • LEGENDA SE VRACÍ
 • !!!!SUPER ZAVÁDĚCÍ CENA!!!!
 • Nově zařazen do naší nabídky TRADIČNÍ ČISTIČ DRAH VYRÁBĚNÝ DLE PŮVODNÍ UNIKÁTNÍ RECEPRURY
 • Velmi účinný čistič bowlingových drah (odstraňuje i "těžké" oleje)
 • Možno použít i na ostatní příslušenství centra (kuželky, koule, zásobníky koulí, sezení, atd...)
 • Velmi účinný
 • Nezanechává reziduum
 • 2 kanystry 2,5 gallon cca 9,5 litru 
 • Pro ruční i strojní použití
 • Pro ruční mytí drah řeďte v poměru 4:1 (pro čištění ostatního příslušenství používejte koncentrovanější až 1:1)
 • Pro použití ve stroji se řiďte dle pokynů výrobce stroje
 • Při práci používejte ochranné pomůcky (rukavice, brýle)
 • Uchovávejte mimo dosah dětí
 • Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal výrobku
 • Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
 • Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal výrobku
 • Nesměšujte s jinými čistícími prostředky
 • Používejte pouze v dobře větraných prostorách
Běžná cena:  1390 Kč bez DPH
Aktuální cena: 1190 Kč bez DPH
Ks
Fotografie:
foto