LDX DYNA SLIDE 2+

!!!CENA PLATÍ POUZE PŘI MIN. ODBĚRU 2 ks, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDE ÚČTOVÁNA BĚŽNÁ CENA!!!

          

  • Prostředek pro dosažení ideálního skluzu rozběhu
  • Aplikuje se postřikem malého množství na rozběh a rozetřením utěrkou
  • 1 kanystr (5 litrů)
  • Při práci používejte ochranné pomůcky (rukavice, brýle)
  • Uchovávejte mimo dosah dětí
  • Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal výrobku
  • Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
  • Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal výrobku
  • Nesměšujte s jinými čistícími prostředky
  • Používejte pouze v dobře větraných prostorách

 

Běžná cena:  1490 Kč bez DPH
Aktuální cena: 1290 Kč bez DPH
Ks
Fotografie:
foto