CONDITIONER KEGEL INFINITY 4+

!!!CENA PLATÍ POUZE PŘI MIN. ODBĚRU 4 ks, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDE ÚČTOVÁNA BĚŽNÁ CENA!!!
 • CENA JE PLATNÁ PŘI ODBĚRU MINIMÁLNĚ 5 GALLONŮ  
 • Těžší olej, viskozita 35,4 cps 
 • Ideální pro strojní použití do všech typů "sankčních" (tryskových) mazaček
 • 4 kanystry 1,25 gallon cca 4,7 litru 
 • Pro použití ve stroji se řIďte dle pokynů výrobce stroje
 • Při práci používejte ochranné pomůcky (rukavice, brýle)
 • Uchovávejte mimo dosah dětí
 • Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal výrobku
 • Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
 • Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal výrobku
 • Nesměšujte s jinými čistícími prostředky
 • Používejte pouze v dobře větraných prostorách
Běžná cena:  1900 Kč bez DPH
Aktuální cena: 1490 Kč bez DPH
Ks
Fotografie:
foto