!!!SUPERAKCE KEGEL FIZZION TABL. 24!!!

 • VÝHODNÉ BALENÍ 24 KS
 • První čistič bowlingových drah na světě v tabletách
 • Rychle rozpustný ve vodě
 • pH 7,8
 • Velmi účinný
 • Nezanechává reziduum
 • Cena za balení 24 ks tablet 
 • Pro ruční i strojní použití
 • Řiďte se pokyny k ředění uvedenými na obalu
 • Pro použití ve stroji se řiďte dle pokynů výrobce stroje
 • Při práci používejte ochranné pomůcky (rukavice, brýle)
 • Uchovávejte mimo dosah dětí
 • Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal výrobku
 • Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
 • Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal výrobku
 • Nesměšujte s jinými čistícími prostředky
 • Používejte pouze v dobře větraných prostorách
Běžná cena:  609 Kč bez DPH
Aktuální cena: 444 Kč bez DPH
Ks
Fotografie:
foto