KEGEL NO PIN SLIDE

 • Prostředek pro dokonalé vyčištění "Pindecků" (část dráhy pod kuželkami)
 • !!!SUPER ZAVÁDĚCÍ CENA!!!
 • Zabraňuje klouzání kuželek
 • Cena množství 1,0 gallon cca 4 litry 
 • Při práci používejte ochranné pomůcky (rukavice, brýle)
 • Uchovávejte mimo dosah dětí
 • Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal výrobku
 • Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
 • Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal výrobku
 • Nesměšujte s jinými čistícími prostředky
 • Používejte pouze v dobře větraných prostorách
Aktuální cena: 850 Kč bez DPH
Ks
Fotografie:
foto