CONDITIONER KEGEL INFINITY

 • CENA JE PLATNÁ JIŽ PŘI ODBĚRU 1,25 GALLONU CCA 4,7 LITRU 
 • Těžší olej, viskozita 35,4 cps 
 • Ideální pro strojní použití do všech typů "sankčních" (tryskových) mazaček
 • Cena množství 1,25 gallon cca 4,7 litru 
 • Pro použití ve stroji se řIďte dle pokynů výrobce stroje
 • Při práci používejte ochranné pomůcky (rukavice, brýle)
 • Uchovávejte mimo dosah dětí
 • Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal výrobku
 • Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
 • Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal výrobku
 • Nesměšujte s jinými čistícími prostředky
 • Používejte pouze v dobře větraných prostorách
Aktuální cena: 2050 Kč bez DPH
Ks
Fotografie:
foto