KEGEL KUSTIDIAN WALKER

Bateriový kombinovaný stroj s tryskovou "SANCTION" technologií přesného přenosu oleje na dráhu, možnost volby jednoho z třiceti výrobcem navolených programů olejování nebo vytvoření vlatního programu. 
Možnost příslušenství stroje je "KOSI" - možnost stažení množství olejovacích programů umístěných na www stránkách výrobce.
 
Stroj po patřičném nastavení sám přechází mezi drahami!!!

Tento stroj je vhodný pro centra s vyššími počty drah, k přípravě drah pro vrcholné turnaje.

Možnost nastavení na mytí + olejování, pouze mytí, pouze olejování

Pro aktuální cenu nás prosíme kontaktujte

Ks
Fotografie:
foto