CONDITIONER PROBOWL !!! SUPER CENA!!!

 !!! NEJLEVNĚJŠÍ OLEJ !!!
 • Lehký olej
 • Pro ruční  použití vhodný pro komerční centra  
 • Pro strojní použití do "filcových" (wick/pad) mazaček
 • Cena množství 1,0 gallon cca 3,79 litru 
 • Pro ruční použití aplikujte rozprašovačem a případně rozetřete
 • Pro použití ve stroji se řiďte dle pokynů výrobce stroje
 • Při práci používejte ochranné pomůcky (rukavice, brýle)
 • Uchovávejte mimo dosah dětí
 • Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal výrobku
 • Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
 • Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal výrobku
 • Nesměšujte s jinými čistícími prostředky
 • Používejte pouze v dobře větraných prostorách
Běžná cena:  822 Kč bez DPH
Aktuální cena: 699 Kč bez DPH
Ks
Fotografie:
foto